Przedszkole nr 131 w Warszawie

Informacje dla nowych rodziców

 

Na zebraniu ustalon, że dni adaptacyjne to:

3, 4 i 5 września 2018 w godzinach 9.00  - 12.00

26 MAJA ZAPRASZAMY NA PIKNIK OGRANIZOWANY W PRZEDSZKOLU W GODZINACH 11.00 - 14.00

NA PIKNIK ZAPRASZAMY OCZYWIŚCIE Z DZIEĆMI

 

Przedszkole jest miejscem nowym nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was.  Warto abyście poznali zasady i reguły jego pracy.

Jeśli coś was martwi lub niepokoi zachęcamy do stawiania pytań. Chętnie na nie odpowiemy.

Zachęcamy Was do aktywnego angażowania się w życie przedszkola. Razem możemy kształtować przyszłość naszych dzieci.

 

Niezbędnik dziecka

Kapcie

Worek z 2 kompletami ubrań na zmianę

Podpisany ręcznik z wieszczkiem (ręcznik wymieniamy co tydzień)

Podpisany kubek i szczoteczka do zębów, pasta do zębów

Pisemna informacja jeśli dziecko nie może jeść jakiś produktów, przyjmuje leki ( leków nie podajemy w przedszkolu ), ma na coś alergię.

 

Kontakt z nauczycielami

Z nauczycielami kontakt jest na bieżąco przez cały rok. Nauczyciel wszystkie ważne kwestie dotyczące dziecka zgłasza na bieżąco. Ponadto raz w miesiącu są dni otwarte.  Tego dnia zwykle od godz. 16-tej nauczyciel jest do dyspozycji rodziców. W tym czasie rodzic może obejrzeć prace plastyczne dziecka, porozmawiać o sukcesach i problemach swojego dziecka.

 

Dni otwarte szczególnie przydatne mogą być dla tych rodziców, którzy rzadko mają okazję porozmawiać z nauczycielem bo dziecko odprowadza babcia lub opiekunka. 

Dwa razy w roku są zebrania, na których obecność jest obowiązkowa

Na pierwszym zebraniu wyłaniana jest trójka rodziców do Rady Oddziałowej, którzy wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

 

Ważne

Jeśli dziecko przyszło do przedszkola po godzinie 9-tej to rodzic musi odprowadzić dziecko do nauczyciela. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić najpóźniej do 9.00 w dniu nieobecności.

 

Odbiór dzieci

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę dorosłą mającą pisemne upoważnienie rodziców. Pisemne upoważnienie składamy na początku roku z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnianej.

 

Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Ważne terminy i jadłospis są umieszczane na stronie internetowej przedszkola: przedszkole131.waw.pl

 

Opłaty

Na opłaty składają się:  opłata za żywienie,

wpłata na Radę Rodziców.

Opłaty za przedszkole pobierane są z góry na początku każdego miesiąca.

Opłata za żywienie wynosi 8 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Wszystkie opłaty naliczane są z góry, w miesiącu następnym odejmowana jest kwota nadwyżki za żywienie jeśli dziecko było nieobecne.

Opłaty za żywienie i na Radę Rodziców uiszczamy na konta bankowe. 

Więcej informacji w zakładce - opłaty.

 

Zaangażowanie rodziców

Chcemy aby rodzice mieli realny wpływ na rozwój naszego przedszkola. Z przyjemnością witamy pomysły i chęć współpracy. W przedszkolu działa Rada Rodziców i Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedszkola Nr 131.