Przedszkole nr 131 w Warszawie

Prawa dziecka

Nasze dzieci w Przedszkolu mają prawo do:

Stanowisko zespołu pedagogicznego – wyciąg z Koncepcji Pedagogicznej Przedszkola punkt B4